Modeller søges

 Alle deltagere på siden er over 18 år Verificeret, og følger gældende dansk lov på området. NORDISKSEXLEG.DK Tilbyder ingen former for IRL for eller med, modeller via eller udenfor nordidksexleg.dk
NORDISKSEXLEG er IKKE et Escort eller IRL-kontakt site men derimod et Cyber-sex FRISTED for legesyge voksne !
DET ER STRENGT FORBUDT AT OPLYSE SKYPE, INSTAGRAM, SNAPCHAT & EMAIL ADRESSER ELLER ANDRE KONTAKT INFORMATIONER VIA NORDISKSEXLEG
 Lige nu søger vi nogle friske piger, par uanset om du er tyk, tynd, høj eller lav 
Vi kan tilbyde dig følgende:
 • Et arbejde hvor du selv bestemmer dine arbejdstider.
 • Et arbejde du kan lave hjemmefra dig selv af, og være anonym.
 • Et godt arbejdsklima med søde kollegaer, som altid vil hjælpe.

   

Vi forventer du er over 18 år og følgende herunder:
 • At du er klar på et seksuelt arbejde, dvs. du skal kunne snakke åbent om diverse fantasier, og yde en god service overfor vores kunder.
 • At du har en computer med internet, samt en telefon du kan bruge til at modtage opkald på.
 • At du har lidt kendskab til Internettet, og det at chatte.
 • At du vil være online på siden rimelig ofte (dvs. et par gange om ugen).
Du skal være velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål, eller hvis du vil arbejde på siden. Skriv en e-mail  på nedenstående kontaktformular hvor du fortæller lidt om dig selv, hvor meget tid du forventer at kunne bruge på arbejdet evt. tidligere erfaringer eller ring på 31147580 til kundeservice for mere info.      
  Email:  camslive60@gmail.com 
 
We can offer you the following:

 • A job where you decide your working hours.
 • A job you can do from home yourself off, and be anonymous process.
 • A good work with nice colleagues, who will always help.
We expect you are over 18 and following below:
 • That you are aware of a sexual work, ie you should be able to talk openly about various fantasies, and provide a good service to our customers.
 • That you have a computer with internet, and a telephone you can use to receive calls.
 • That you have little knowledge of the Internet and chat.
 • That you will be online on the fair frequently (ie several times a week at least).
Please feel free to contact us if you have questions or if you want to work on the page. Write an email to the Contact formula below here  where you tell a little about yourself, how much time you expect to spend on work possibly. previous experience or call 31147580 to customer service for more info.    
  Email: camslive60@gmail.com 
 •